اینترنت پرسرعت +ADSL۲ آسیاتک

ADSL يا همان (Asymmetric Digital Subscriber Line) فناوری است كه برای برقراری ارتباط پرسرعت و بدون قطعی با اينترنت ، طراحی و در اختيار كاربران اداری و خانگی شرکت انتقال داده های آسیاتک قرار گرفته است. با بهره گيری از اين فناوری كاربران قادر خواهند بود تنها با استفاده از يك خط تلفن ، به صورت دائم و با سرعتی بالا به اينترنت متصل شوند. در توضيح اين فناوری و استفاده ۲ منظوره از يك خط تلفن بايد گفت ، اساس اين فناوری استفاده از فضای خالی سيم های مسی تلفن است .بدين ترتيب كه سيم مسی تلفن همانند لوله است كه هنگام استفاده از تلفن براي مكالمه های صوتی ، تنها قسمت اندكی از فضای آن به كار گرفته و مشغول می شود بدين صورت به سادگی مي توان از فضای خالی آن برای انتقال داده ها بهره گرفت . در توضيح آن بايد گفت كاربران نيازی به استفاده از تجهيزات خاص و پيچيده ای ندارند و تنها با يك مودم adsl و يك تفكيك كننده (splitter) می توانند به سادگی به اين فناوری دست پيدا كنند. جهت استفاده همزمان از صوت و ديتا لازم است فركانسهای گفته شده از هم تفكيك گردد. برای اين منظور از اسپليتر استفاده می گردد. Adsl در واقع نوعی از dsl ها می باشد كه ارتباط يا همان فركانس هاي قابل دسترسی نامتقارن بوده و سرعت دريافت داده ها به مراتب بيشتر از ارسال آنها خواهد بود و از آنجا كه سيگنال بر روي كابل های تلفن معمولی مسافت زيادی را نمی توانند طی كنند adsl در فواصل اندك قابل استفاده است كه معمولا كمتر از ۵ كيلومتر می باشد در adsl معمولی نرخ ارسال داده از ۱۲۸ كيلو بيت بر ثانيه آغاز شده و در فاصله ۱/۵ كيلومتر (۵۰۰۰ فوت ) از دفتر مركزی يا پايانه اصلی، تا ۸ مگابيت بر ثانيه افزايش می يابد. حداقل نرخ دريافت داده نيز ۶۴ كيلو بيت بر ثانيه می باشد كه معمولا به ۱۲۸ يا ۲۵۶ كيلو بيت بر ثانيه نيز می رسد. گفتنی است كه در فناوری +adsl۲ آسياتك سرعت انتقال داده بالاتر از adsl و مسافت قابل پوشش آن نيز بيشتر است در اين روش سرعت دسترسی به اينترنت تا ۳ برابر بيشتر از روش adsl می باشد. بدين منظور كه سرعت download داده ها adsl،Mb/s۸ و در روش +adsl۲ حداكثر Mb/s۲۵ يعنی بيش از ۳ برابر می باشد نكته ديگر در فناوري +adsl۲ آسياتك امكان ارائه خدمات به مشتركين تا مسافت ۸ كيلومتر امكان پذير می باشد.
سرویس اینترنت پر سرعت غیر حجمی
سرویس اینترنت پر سرعت غیر حجمی
سرعت سرویسنام سرویسآستانه مصرف (گیگ)

قیمت (تومان)
ترافیک داخلیمعادل ترافیک بین الملل۱ ماه۳ ماه۶ ماه۱۲ ماه
۵۱۲Kbسرویس۵۱۲ کیلوبیت(آستانه مصرف حداکثر۲۵گیگ داخلی یا۱۲.۵گیگ بین الملل در ماه) ۲۵۱۲.۵۱۲,۵۰۰---
سرویس۵۱۲ کیلوبیت(آستانه مصرف حداکثر۸۵گیگ داخلی یا۴۲.۵گیگ بین الملل در ۳ماه) ۸۵۴۲.۵ -۳۷,۵۰۰--
سرویس۵۱۲ کیلوبیتLV(آستانه مصرف حداکثر۵۶گیگ داخلی یا۲۸گیگ بین الملل در ۶ماه) ۵۶۲۸--۵۲,۵۰۰-
سرویس۵۱۲ کیلوبیتLV(آستانه مصرف حداکثر۷۵گیگ داخلی یا ۳۷.۵گیگ بین الملل در۱۲ماه) ۷۵۳۷.۵ ---۷۵,۰۰۰
۱Mbسرویس ۱مگابیت(آستانه مصرف حداکثر۵۰گیگ داخلی یا۲۵گیگ بین الملل در ماه) ۵۰۲۵۲۰,۰۰۰---
سرویس ۱مگابیت(آستانه مصرف حداکثر۱۷۵گیگ داخلی یا۸۷.۵گیگ بین الملل در ۳ماه) ۱۷۵۸۷.۵-۶۰,۰۰۰--
سرویس ۱مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۹۰گیگ داخلی یا۴۵گیگ بین الملل در ۶ماه) ۹۰۴۵--۹۰,۰۰۰-
سرویس ۱مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۲۴۰گیگ داخلی یا۱۲۰گیگ بین الملل در ۱۲ماه) ۲۴۰۱۲۰---۱۴۴,۰۰۰
۲Mbسرویس۲مگابیت(آستانه مصرف حداکثر ۸۰گیگ داخلی یا۴۰گیگ بین الملل در ماه) ۸۰۴۰۲۵,۰۰۰---
سرویس۲مگابیت(آستانه مصرف حداکثر۲۸۰گیگ داخلی یا۱۴۰گیگ بین الملل در۳ ماه) ۲۸۰۱۴۰-۷۵,۰۰۰--
سرویس۲مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۱۱۲گیگ داخلی یا۵۶گیگ بین الملل در۶ ماه) ۱۱۲۵۶--۱۱۲,۵۰۰-
سرویس۲مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۱۵۰گیگ داخلی یا۷۵گیگ بین الملل در۱۲ ماه) ۱۵۰۷۵---۱۵۰,۰۰۰
۳Mbسرویس۳مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۲۵گیگ داخلی یا۱۲.۵گیگ بین الملل در ماه) ۲۵۱۲.۵۱۷,۵۰۰---
سرویس۳مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۸۵گیگ داخلی یا۴۲.۵گیگ بین الملل در۳ماه) ۸۵۴۲.۵-۵۲,۵۰۰--
سرویس۳مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۱۵۷گیگ داخلی یا۷۸.۵گیگ بین الملل در۶ماه) ۱۵۷۷۸.۵--۱۵۷,۵۰۰-
سرویس۳مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۲۱۰گیگ داخلی یا۱۰۵گیگ بین الملل در۱۲ماه) ۲۱۰۱۰۵---۲۱۰,۰۰۰
۴Mbسرویس ۴مگابیت(آستانه مصرف حداکثر۱۶۰گیگ داخلی یا۸۰گیگ بین الملل در ماه) ۱۶۰۸۰۴۰,۰۰۰---
سرویس ۴مگابیت(آستانه مصرف حداکثر۵۴۰گیگ داخلی یا۲۷۰گیگ بین الملل در ۳ماه) ۵۴۰۲۷۰-۱۲۰,۰۰۰-
سرویس ۴مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۱۸۰گیگ داخلی یا۹۰گیگ بین الملل در ۶ماه) ۱۸۰۹۰--۱۸۰,۰۰۰-
سرویس ۴مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۲۴۰گیگ داخلی یا۱۲۰گیگ بین الملل در ۱۲ماه) ۲۴۰۱۲۰---۲۴۰,۰۰۰
۸Mbسرویس۸مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۵۰گیگ داخلی یا۲۵گیگ بین الملل در ماه) ۵۰۲۵۲۵,۰۰۰---
سرویس۸مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۱۷۵گیگ داخلی یا۸۷.۵بین الملل در۳ماه) ۱۷۵ ۸۷.۵-۷۵,۰۰۰--
سرویس۸مگابیت(آستانه مصرف حداکثر۳۲۰۰گیگ داخلی یا۱۶۰۰گیگ بین الملل در۶ماه) ۳۲۰۰۱۶۰۰--۲۸۵,۰۰۰-
سرویس۸مگابیت(آستانه مصرف حداکثر۴۵۰۰گیگ داخلی یا۲۲۵۰گیگ بین الملل در۱۲ماه) ۴۵۰۰۲۲۵۰---۵۴۰,۰۰۰
۱۶Mbسرویس۱۶مگابیت(آستانه مصرف حداکثر۸۰۰گیگ داخلی یا۴۰۰گیگ بین الملل درماه) ۲۶۰۰۴۰۰۸۰,۰۰۰---
سرویس۱۶مگابیت(آستانه مصرف حداکثر۲۶۰۰گیگ داخلی یا۱۳۰۰گیگ بین الملل در۳ماه) ۲۶۰۰۱۳۰۰-۲۴۰,۰۰۰--
سرویس۱۶مگابیت(آستانه مصرف حداکثر۳۶۰گیگ داخلی یا۱۸۰گیگ بین الملل در۶ماه) ۳۶۰۱۸۰--۳۶۰,۰۰۰-
سرویس۱۶مگابیت(آستانه مصرف حداکثر ۴۸۰گیگ داخلی یا۲۴۰گیگ بین الملل در۱۲ماه) ۴۸۰۲۴۰---۴۸۰,۰۰۰

 • آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
 • منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد و نام آنها در این لیست درج شده است.
 • منظور از ترافیک بین الملل، هر ترافیک با میزبانی خارجی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در خارج از کشور می باشد مانند اینستاگرام، تلگرام، گوگل و ....
 • مصرف هر گیگ از ترافیک بین الملل ۲ برابر مصرف هر گیگ از ترافیک داخلی محاسبه می شود.
 • در تمامی سرویس ها، FUP یکجا به مشترک داده می شود و مدیریت مصرف بنا بر میل مشترک در یک دوره می باشد.
 • سرعت سرویس ها برای ۹۵ درصد مواقع تضمین می شود و ممکن است در ۵ در صد مواقع کاهش یابد.
 • مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
 • هزینه‌ی راه‌اندازی و نصب این سرویس‌ها ۱۵,۰۰۰ تومان است.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین ۱۲,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
 • هزینه ی ایاب و ذهاب جهت نصب و راه اندازی و رفع خرابی ۱۵.۰۰۰ تومان می باشد
 • برای کسب اطلاعات بیشتر مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات را مطالعه فرمائید.
 • پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات آسیاتک، مطابق ضوابط مصوبه ۱۷۷ سازمان تنظیم مقررات می باشد.

پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات شرکت آسیاتک بر اساس مصوبه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویس های اینترنت پر سرعت +ADSL۲ در کل کشور

شرح پارامترمقدار تعهد آسیاتک
مقدار حداکثر مجاز (PLR ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر a۳%
مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر b۱۵۰ میلی ثانیه
مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR ) برابر است با میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیم-پارامتر c۰.۱۲۵
میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR)۷۲ ساعت

پروموشن ها
پروموشن
سرعت سرويسآستانه مصرف منصفانه (FUP)

گیگ
مدت زمان مصرف (دوره)

ماه
قیمت (تومان)
ترافیک داخلی معادل ترافیک بین الملل
۱ ماه۳ ماه۶ ماه۱۲ ماه
۲Mb۶۰۳۰۶--۴۵.۰۰۰-
۴Mb۱۲۰۶۰۶--۴۵.۰۰۰-
۴Mb۱۸۰۹۰۶--۴۵.۰۰۰-
۸Mb۳۶۰۱۸۰۶--۴۵.۰۰۰-
۱۶Mb۵۰۰۲۵۰۶--۴۵.۰۰۰-
سایر تعرفه ها
سرویس اینترنت پر سرعت غیر حجمی
سرعت سرویس

نام سرویسآستانه مصرفقیمت
ترافیک داخلیترافیک خارجی۱ ماه۳ ماه۴ ماه۶ ماه۸ ماه۱۲ ماه
۵۱۲Kbسرویس۵۱۲ کیلوبیت AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۱۶۰ گیگ داخلی یا ۸۰ گیگ بین الملل در۴ ماه)۱۶۰۸۰--۴۰,۸۷۵---
سرویس۵۱۲ کیلوبیت AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۳۲۰گیگ داخلی یا ۱۶۰ گیگ بین الملل در۸ ماه)۳۲۰۱۶۰----۸۱,۷۵۰-
سرویس۵۱۲ کیلوبیت AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۱۲۰ گیگ داخلی یا ۶۰ گیگ بین الملل در۳ ماه)۱۲۰۶۰-۳۷,۵۰۰----
سرویس۵۱۲ کیلوبیت AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۴۰گیگ داخلی یا ۲۰ گیگ بین الملل در۱ ماه)۴۰۲۰۱۲,۵۰۰-----
سرویس ۵۱۲ کيلوبيتLV- AT۱۴ ( آستانه مصرف حداکثر ۱۸۰گيگ داخلي يا ۹۰ گيگ بين الملل در۱۲ماه) ۱۸۰۹۰-----۱۳۵,۰۰۰
سرویس ۵۱۲ کيلوبيت LV-AT۱۴ ( آستانه مصرف حداکثر ۹۰گيگ داخلي يا ۴۵ گيگ بين الملل در۶ ماه) ۹۰۴۵---۷۱,۲۵۰--
سرویس۵۱۲ مگابیتLV-AT۱۸ ( آستانه مصرف حداکثر ۴۰گیگ داخلی یا ۲۰ گیگ بین الملل در۳ماه) ۴۰۲۰-۱۹,۹۰۰----
۱Mbسرویس ۱مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۴۰۰گیگ داخلی یا ۲۰۰ گیگ بین الملل در۴ ماه) ۴۰۰۲۰۰--۶۵,۴۰۰---
سرویس ۱مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۸۰۰گیگ داخلی یا ۴۰۰ گیگ بین الملل در۸ ماه) ۸۰۰۴۰۰----۱۳۰,۸۰۰-
سرویس ۱مگ AT۱۱( آستانه مصرف حداکثر ۶۰۰گیگ داخلی یا ۳۰۰ گیگ بین الملل در۶ ماه) ۶۰۰۳۰۰---۱۱۳,۰۰۰--
سرویس ۱مگ AT۱۱( آستانه مصرف حداکثر ۳۰۰گیگ داخلی یا ۱۵۰ گیگ بین الملل در۳ ماه) ۳۰۰۱۵۰-۵۸,۰۰۰----
سرویس ۱مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۱۰۰گیگ داخلی یا ۵۰ گیگ بین الملل در۱ ماه) ۱۰۰۵۰۲۰,۰۰۰-----
سرویس ۱مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۲۸۸۰گیگ داخلی یا ۱۴۴۰گیگ بین الملل در۱۲ ماه) ۲,۸۸۰۱,۴۴۰-----۲۴۰,۰۰۰
سرویس۱ مگابیت LV-AT۱۷ (آستانه مصرف حداکثر ۳۰۰گیگ داخلی یا ۱۵۰ گیگ بین المللدر۱۲ماه) ۳۰۰۱۵۰----۱۲۰,۰۰۰
سرویس۱ مگابیت AT۱۷ (آستانه مصرف حداکثر ۴۸۰گیگ داخلی یا ۲۴۰ گیگ بین الملل در۱۲ماه) ۴۸۰۲۴۰-----۲۱۶,۰۰۰
۲Mbسرویس ۲مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۱۲۸۰گیگ داخلی یا ۶۴۰گیگ بین الملل در۸ ماه) ۱,۲۸۰۶۴۰----۱۶۳,۵۰۰-
سرویس ۲مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۶۴۰گیگ داخلی یا ۳۲۰ گیگ بین الملل در۴ ماه) ۶۴۰۳۲۰--۸۱,۷۵۰---
سرویس ۲مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۹۶۰گیگ داخلی یا ۴۸۰گیگ بین الملل در۶ ماه) ۹۶۰۴۸۰---۱۴۰,۰۰۰--
سرویس ۲مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۴۸۰گیگ داخلی یا ۲۴۰گیگ بین الملل در۳ ماه) ۴۸۰۲۴۰-۷۳,۰۰۰----
سرویس ۲مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۸۴۰۰گیگ داخلی یا ۴۲۰۰گیگ بین الملل در۱۲ ماه) ۸,۴۰۰۴,۲۰۰----۳۰۰,۰۰۰
سرویس۲ مگابیتLV-AT۱۲ ( آستانه مصرف حداکثر ۹۶گیگ داخلی یا ۴۸گیگ بین الملل در۳ ماه) ۹۶۴۸-۴۵,۰۰۰----
سرویس۲مگابیت AT۱۶( آستانه مصرف حداکثر ۱۶۰گیگ داخلی یا ۸۰گیگ بین الملل در۳ ماه) ۱۶۰۸۰-۵۹,۹۰۰----
سرویس۲ مگابیت AT۱۶ ( آستانه مصرف حداکثر ۸۰گیگ داخلی یا ۴۰ گیگ بین الملل در۱ماه) ۸۰۴۰۲۵,۰۰۰-----
سرویس۲ مگابیت LV-AT۱۷ (آستانه مصرف حداکثر ۱۸۰گیگ داخلی یا ۹۰گیگ بین الملل در۶ ماه) ۱۸۰۹۰---۱۲۰,۰۰۰--
سرویس ۲مگابيت AT۱۹ ( آستانه مصرف حداکثر ۵۴۰گيگ داخلي يا ۲۷۰ گيگ بين الملل در۱۲ ماه) ۵۴۰۲۷۰-----۱۵۰,۰۰۰
سرویس ۲مگابيتLV-AT۱۹ ( آستانه مصرف حداکثر ۳۰گيگ داخلي يا ۱۵ گيگ بين الملل در۳ ماه) ۳۰۱۵-۳۷,۵۰۰----
۳Mbسرویس۳مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۲۴۰۰گیگ داخلی یا ۱۲۰۰گیگ بین الملل در۱۲ ماه) ۲,۴۰۰۱,۲۰۰-----۳۷۰,۰۰۰
سرویس۳مگابیت AT۱۲ ( آستانه مصرف حداکثر ۴۵۰گیگ داخلی یا ۲۲۵گیگ بین الملل در۶ ماه) ۴۵۰۲۲۵---۱۹۹,۵۰۰--
سرویس۳ مگابیتAT۱۲ ( آستانه مصرف حداکثر ۷۵گیگ داخلی یا ۳۷.۵گیگ بین الملل در۱ماه) ۷۵۳۷.۵۳۵,۰۰۰-----
سرویس۳ مگابیت AT۱۷ (آستانه مصرف حداکثر ۳۰۰گیگ داخلی یا ۱۵۰گیگ بین الملل در۳ ماه) ۳۰۰۱۵۰-۱۰۵,۰۰۰----
۴Mbسرویس۴مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۹۶۰گیگ داخلی یا ۴۸۰ گیگ بین الملل در۴ ماه) ۹۶۰۴۸۰--۱۳۰,۸۰۰---
سرویس۴مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۱۹۲۰گیگ داخلی یا ۹۶۰گیگ بین الملل در۸ ماه) ۱,۹۲۰۹۶۰----۲۶۱,۶۰۰-
سرویس۴ مگابیت AT۱۲ ( آستانه مصرف حداکثر ۹۶۰گیگ داخلی یا ۴۸۰گیگ بین الملل در۶ ماه) ۹۶۰۴۸۰---۲۲۸,۰۰۰--
سرویس۴ مگابیتAT۱۵ ( آستانه مصرف حداکثر ۵۲۸۰گیگ داخلی یا ۲۶۴۰گیگ بین الملل در۱۲ماه) ۵,۲۸۰۲,۶۴۰-----۴۸۰,۰۰۰
سرویس۴ مگابیت LV-AT۱۷(آستانه مصرف حداکثر ۳۰۰گیگ داخلی یا ۱۵۰گیگ بین الملل در۶ ماه) ۳۰۰۱۵۰---۱۸۰,۰۰۰--
سرویس۴ مگابیت AT۱۸ ( آستانه مصرف حداکثر ۲۴۰۰گیگ داخلی یا ۱۲۰۰گیگ بین الملل در۱۲ماه) ۲,۴۰۰۱,۲۰۰-----۴۰۸,۰۰۰
سرویس۴ مگابیت AT۱۸ ( آستانه مصرف حداکثر ۶۰۰گیگ داخلی یا ۳۰۰گیگ بین الملل در۳ماه) ۶۰۰۳۰۰-۱۱۴,۰۰۰----
سرویس۴ مگابيت AT۱۹ ( آستانه مصرف حداکثر ۱۲۶۰گيگ داخلي يا ۶۳۰ گيگ بين الملل در۱۲ ماه) ۱,۲۶۰۶۳۰-----۲۴۰,۰۰۰
۸Mbسرویس۸مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۱۴۴۰گیگ داخلی یا ۷۲۰گیگ بین الملل در۴ ماه) ۱,۴۴۰۷۲۰-- ۱۶۳,۵۰۰ ---
سرویس۸مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۱۰۸۰گیگ داخلی یا ۵۴۰گیگ بین الملل در۳ ماه) ۱,۰۸۰۵۴۰-۱۴۵,۰۰۰----
سرویس ۸ مگابیت AT۱۳ ( آستانه مصرف حداکثر ۲۴۰۰ گیگ داخلی یا ۱۲۰۰ گیگ بین الملل در۱۲ ماه) ۲,۴۰۰۱,۲۰۰-----۳۰۰,۰۰۰
سرویس ۸ مگابیت AT۱۳ ( آستانه مصرف حداکثر ۱۸۰۰ گیگ داخلی یا ۹۰۰ گیگ بین الملل در۶ ماه) ۱,۸۰۰۹۰۰---۲۸۵,۰۰۰--
سرویس۸ مگابیت AT۱۵ ( آستانه مصرف حداکثر ۱۲۰گیگ داخلی یا ۶۰گیگ بین الملل در۱ماه) ۱۲۰۶۰۳۰,۰۰۰-----
سرویس۸ مگابیت AT۱۵ ( آستانه مصرف حداکثر ۶۰۰گیگ داخلی یا ۳۰۰گیگ بین الملل در۳ ماه) ۶۰۰۳۰۰-۱۰۵,۰۰۰----
سرویس ۸مگابیتLV-AT۱۶( آستانه مصرف حداکثر ۲۸۰گیگ داخلی یا ۱۴۰گیگ بین الملل در۶ماه) ۲۸۰۱۴۰---۱۵۰,۰۰۰--
سرویس۸مگابیت AT۱۶( آستانه مصرف حداکثر۴۸۰۰گیگ داخلی یا ۲۴۰۰گیگ بین الملل در۱۲ماه) ۴,۸۰۰۲,۴۰۰-----۵۲۸,۰۰۰
سرویس۸ مگابيت AT۱۹ ( آستانه مصرف حداکثر ۲۴۰گيگ داخلي يا ۱۲۰ گيگ بين الملل در۱ ماه) ۲۴۰۱۲۰۵۰,۰۰۰-----
۱۶Mbسرویس۱۶مگ AT۱۱ ( آستانه مصرف حداکثر ۸۴۰۰گیگ داخلی یا ۴۲۰۰گیگ بین الملل در۱۲ماه) ۸,۴۰۰۴,۲۰۰-----۸۴۰,۰۰۰
سرویس۱۶مگ AT۱۱( آستانه مصرف حداکثر ۴۲۰۰گیگ داخلی یا ۲۱۰۰گیگ بین الملل در۶ ماه) ۴,۲۰۰۲,۱۰۰---۴۵۰,۰۰۰--
سرویس۱۶مگ AT۱۱( آستانه مصرف ( حداکثر ۲۱۰۰گیگ داخلی یا ۱۰۵۰گیگ بین الملل در۳ ماه) ۲,۱۰۰۱,۰۵۰-۲۳۳,۰۰۰----
سرویس۱۶مگ AT۱۱( آستانه مصرف حداکثر ۷۰۰گیگ داخلی یا ۳۵۰گیگ بین الملل در۱ ماه) ۷۰۰۳۵۰۸۰,۰۰۰-----
سرویس ۱۶ مگابيت AT۱۴ ( آستانه مصرف حداکثر ۹۰۰۰گيگ داخلي يا ۴۵۰۰ گيگ بين الملل در۳ ماه) ۹,۰۰۰۴,۵۰۰-۲۴۰,۰۰۰----
سرویس۱۶ مگابیت AT۱۵ ( آستانه مصرف حداکثر ۱۲۰۰گیگ داخلی یا ۶۰۰گیگ بین الملل در۶ماه) ۱,۲۰۰۶۰۰---۲۴۰,۰۰۰--
سرویس۱۶ مگابیتAT۱۵ ( آستانه مصرف حداکثر ۳۶۰۰گیگ داخلی یا ۱۸۰۰گیگ بین الملل در۱۲ماه) ۳,۶۰۰۱,۸۰۰-----۶۰۰,۰۰۰
لیست سرویس های فوق از طریق دفاتر عاملین فروش یا تماس با 02155510099قابل دسترسی می باشد
ترافیک مازاد
بسته های ترافیک غیر حجمی
ترافیک (گیگ)۰.۵۱۳۶۸۱۰۲۰۳۰۵۰۹۰۱۰۰
قیمت (تومان)۵۰۰۱,۰۰۰۳,۰۰۰۶,۰۰۰۸,۰۰۰۱۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰۲۸,۰۰۰۴۳,۰۰۰۷۸,۰۰۰۸۲,۵۰۰

تعرفه های جدول فوق بر اساس ضریب ترافیک داخلی می باشد یعنی مصرف هر گیگ از محتوای داخل کشور ، ۱ گیگ از مقدار ترافیک اضافه می کاهد و مصرف هر گیگ از محتوای خارج از کشور ۲ گیگ از مقدار ترافیک اضافه کسر می کند هزینه مالیات ارزش افزوده در سامانه امور مشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.
آی پی ثابت
به ازای هر IP ثابت ماهیانه ۵.۰۰۰ تومان محاسبه می گردد. IP اختصاصی به صورت تک IP و یا ۴، ۸ و ۱۶ تایی قابل ارائه می باشد.
نصب فیزیکی
دستگاه تلفن خود را از پریز تلفن جدا کنید. اسپلیتر را از قسمت Line به پریز تلفن وصل نمایید. دستگاه گوشی تلفن خود را به خروجی Phone اسپلیتر متصل کنید. مودم خود را به خروجی Modem اسپلیتر متصل نمایید. مودم را نیز با توجه به نوع آن ( LAN یا USB ) به سیستم خود ( پورت LAN یا پورت USB سیستم ) وصل کنید. یکی از ویژگی های مودم های ADSL، تقسیم طیف فرکانسی یک خط تلفن به دو بخش مستقل با مشخصات متمایز می باشد که این دو بخش به مکالمات تلفنی (POTS) و تبادل دیتا اختصاصی دارند. به این ترتیب کاربران اداری دارنده مودم های ADSL قادر به استفاده همزمان از خط تلفن خود خواهند بود، بدون آنکه اختلالی در فرایند ارسال و دریافت دیتا ایجاد کنند. مودم های ADSL۲، علاوه بر این، امکان برقراری ارتباطات صوتی از طریق تکنیکی موسوم به «صدای کانالیزه شده بر روی (CVODSL DSL) » را فراهم می کند. با استفاده از تکنیک CVODSL صوت به صورت دست نخورده و بدون تبدیل باقی می ماند و سرویس دهنده قادر خواهد بود تا ۴ خط تلفنی را بر روی یک خط ADSL۲ ایجاد کند. استفاده dsl و انتقال داده به كمك سيم های تلفن يكی از آسان ترين راههای انتقال داده و دسترسی به شبكه جهانی است علاوه بر آن می توان به خدمات ديگری اعم از انتقال صوت ، انتقال تصوير ، ويديو كنفرانس و تلويزيون اينترتی بهره جست . نکته :در شرایطی که از بیشتر از یک دستگاه تلفن روی خط ADSL خود استفاده می کنید و یا Caller ID جدا و یا دستگاه فکس روی خط ADSL خود دارید، به ازای هر یک از این دستگاه ها حتما یک اسپلیتر جداگانه تهیه کنید و دستگاه مورد نظر را به خروجی phone آن وصل نمائید. توجه : دقت کنید که دوشاخه ای که سیم متصل شده به اسپلیتر از طریق آن به پریز تلفن وصل می شود، دارای کیت ضد برق نباشد. در چنین شرایطی تنها هنگامی که تلفن مشغول است(مثل هنگامی که گوشی تلفن را برداشته اید) اتصال شما به اینترنت برقرار است. این نوع دو شاخه را با دوشاخه معمولی تعویض کنید و همچنین در صورتی که از صفربند تلفن استفاده می کنید آن را حتما بعد از اسپلیتر و به قسمت Phone آن وصل نمائید.
گیگ باکس
ردیفنام سرویسحجم (گیگ)قیمت کل(تومان)
۱گیگ باکس۵۵گیگ ۱۵ روزه۵۵۱۸،۰۰۰
۲گیگ باکس ۱۱۰ گیگ ۳۰ روزه۱۱۰۳۳،۰۰۰
۳گیگ باکس ۲۲۰ گیگ ۴۵ روزه
۲۲۰۶۰،۰۰۰
۴گیگ باکس ۳۳۰گیگ ۶۰ روزه۳۳۰۸۸،۰۰۰

جهت مشاهده قرارداد مشتری اینجا کلیک کنید.


ورود / ثبت نام